Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace výstavy

13. 12. 2007
Co je všechno potřeba pro organizaci výstavy?

Základní body, které musíme zjistit a zajistit:

1. Prostory, kde se výstava bude konat
Bude nutný pronájem? (pokud ano je nutné počítat s ním v kalkulaci). Prostory vlastní, nebo zdarma zapůjčené (skvělé - snižuje to náklady).

2. Výstavní klece
Pronajaté? pokud se pronajmou od ZO je nutné
 složit zálohu ve výši 20% z ceny klecí (cena jedné klece 149,-), zaokrouhluje se nahoru konečné nájemné se zúčtuje až při navrácení klecí,  nájemné činí přibližně 5,-Kč za klec, při rozbití klece je nutne klec zaplatit.
Je nutné sám si zajistit dopravu na místo výstavy z místa uskladnění a zpět (největší položka! pokud se nenajde sponzor).
Zapůjčené na místě konání – odpadá doprava (problém je že většinou jich nebývá dostatek nebo nejsou vyhovující), půjčovné dle dohody.
Vlastní – ideální stav, ale bohužel většinou nereálné kvůli ceně klecí a jejich uskladnění.

3. Stoly nebo regály pod klece 
Vhodné zapůjčit na místě pokud je možné, dobře
 propočítat umístění klecí vzhledem k danému prostoru uvažovanému pro výstavu a předpokládanému rozměru a počtu klecí (malovali jsme si plánky).
Výborné regálky vlastní ZO, je možné zapůjčení, ale opět problém s dopravou a je jich pouze 5, což znamená při rozměru klecí 26x42
místo pro max. 45 klecí.

4. Podestýlky a krmení 
Je dobré zajistit sponzora, nebo kalkulovat v roz
počtu (20kg koňských hoblin se dá pořídit asi za 200,-Kč, levné krmeni pro asi 120 potkanů příjde na 90,-Kč – je nutné přesně zjistit ceny do kalkulace).

5. Ceny a diplomy
Rozhodnout se pro kategorie, spočítat potřebné
ceny, zjistit si ceny věcných cen (většinou větší položka), zjistit si, zda je možné diplomy vyrobit, nebo nutno koupit (my si je vyráběli,byla možnost zneužít prostředky zaměstnavatele).

6. Katalogy 
Zjistit si možnosti pro jejich zpracování a tištění
 (my si je vyrobili na PC a pro jejich tisk a kompletaci opět použily prostředky zam.).

7. Posuzování 
Kontaktovat oficiální posuzovatele, zjistit si
jejich časové možnosti a finanční nároky (obvykle chtějí proplatit cestu, posuzovatelský poplatek asi 300,-kč, případně ubytování…). 

8. Veterina 
Kontaktovat vybraného veterináře a dohodnout
 s ním podmínky pro výstavu, (je vhodné mít vybrané alespoň 2, aby byla možná náhrada, kdyby ten předchozí neměl možnost).
Pozor ! nesmí to být pouze student pokud ho nezaštítí renomovaný veterinář!
Někde je potřeba mít třeba i povolení hygienika
pro konání výstavy.


Nutno posoudit svoje možnosti – přístup k dopravním prostředkům, uskladnění, PC, tisky, čas(!), telefony, mobilnost, pevné nervy…


Je dobré ustanovit výstavní výbor – více lidí, aby se náročnost práce rozdělila, je potřeba pro oficiálnost a hodnověrnost výstavy zajistit si garanta výstavy.


Po zjištění základních informací provést kalkulaci výstavy: sečíst všechny předpokládané výdaje a přepočítat s určitou rezervou na předpokládané množství vystavovaných zvířat. Určit poplatek za vystavované zvíře. (třeba počítat s tím, aby to byla reálná cena pro kapsy potkanářů).


Stanovit pravidla pro výstavu a zpracovat výstavní podmínky, zveřejnit a avizovat chovatelům.


Zjistit možnosti ubytování a zveřejnit.


Odpovědět na miliony dotazů, které už byly zodpovězeny tisíckrát, písemně uvedeny….:-).


Jezdit a vyřizovat, aby všechno klaplo a bylo včas na místě.


Sesbírat přihlášky od chovatelů a zpracovat je do katalogu a archů pro posuzovatele (chtějí je mít rozděleny podle kategorií, s uvedením čísla zvířete, jeho variety a barvy, nemá tam být uvedeno jméno zvířete a chovatel). Připravit lístky na klece.


Připravit a rozeslat poslední přesné pokyny vystavovatelům.


Rozmyslet si funkce potřebných lidí – pokladníka při přejímce zvířat, zapisovatele k ruce posuzovatele, nosiče posuzovaných zvířat, volného člověka k zařizování ostatních drobností (dones-podrž-vyřiď-zajisti-zaběhni… ), pokud bude vstupné - další člověk ke vstupenkám…


Nezapomenout tisíce drobností – vázací drát na připevnění napáječek, nůžky, propisky, volné papíry, pytle na odpadky, podstavec pro posuzování a bílou látku na něj, suché papírové utěrky, vlhké utěrky, pokladničku (s nachystanými drobnými – aspoň 1.000,- na vracení), příjmové a výdajové doklady, fixy, vodu do napáječek… nám se osvědčilo mít po ruce i notebook pro rychlé vyhodnocení výsledků – v excelu nachystané tabulky, po doťuknutí bodů - seřazení výsledků – je to rychlé a efektivní, je dobré mít výstavní výbor označený třeba visačkami, aby lidi věděli na koho se obracet.


Mít na vědomí, že výstavním dnem výstava nekončí – třeba zajistit úklid, odvoz klecí…


Případně sestavení zprávy o výstavě (pro o.s. nutné !)